Projektowanie dachów z folii PVC

Konserwacja systemu Monarplan

Wymogi dotyczące konserwacji systemów dachowych Monarplan:

Firma Icopal zaleca, by pracownicy inwestora lub wykonawcy okresowo przeprowadzali inspekcję dachu (co najmniej dwa razy w roku, najlepiej przed zimą i po jej zakończeniu). Kontrole takie mają na celu usunięcie zabrudzeń i odpadów, które mogą doprowadzić do uszkodzenia pokrycia dachowego oraz usunięcie w porę wszelkich usterek, które zostaną wykryte podczas inspekcji.

Za konserwację odpowiedzialny jest właściciel budynku, prace z nią związane nie są objęte gwarancją na system dachowy.

Osoby dokonujące inspekcji dachu powinny koncentrować się na obszarach wysokiego ryzyka, takich jak: klapy dymowe, odpływy oraz miejsca wokół wszystkich urządzeń dachowych. Podczas kontroli należy szukać uszkodzeń folii dachowych (miejsc przecięcia lub zadarcia), przecieków oleju lub freonu, plam substancji chemicznych lub miejsc, gdzie woda przedostaje się pod pokrycie dachu.

Przeprowadzanie konserwacji zgodnie z powyższymi wytycznymi zagwarantuje, że system dachowy będzie trwały i wodoszczelny.
em.

Element Działanie
Powierzchnie wewnętrzne:

Sprawdzić wzrokowo, czy na powierzchniach wewnętrznych nie występują: wilgoć, przecieki lub skropliny (na przykład wilgotne miejsca, plamy itp.)

 

Informacje ogólne:

Usunąć z obszaru dachu wszelkie odpady, szczególnie przedmioty, które mogą uszkodzić membranę. Nie używać dachu jako platformy roboczej podczas prac na sąsiednich budynkach lub innych robót. Jeżeli konieczne jest wejście na dach, należy zapewnić odpowiednią ochronę folii PVC, by nie uległa uszkodzeniu.

 

Odwadnianie:

Utrzymywać powierzchnię obszarów odwadnianych w czystości, aby uniknąć zapychania odpływów. Usuwać liście, muł lub inne odpady, które mogą zablokować odpływy lub w inny sposób zakłócić odwadnianie. Sprawdzić, czy woda stojąca jest usuwana z dachu w ciągu 48 godzin.

 

Zakłady:

Sprawdzić wzrokowo zgrzewy i mocowanie zakładów membrany.

 

Produkty naftowe:

Aby uniknąć rozkładu membrany, należy chronić ją przed działaniem produktów naftowych (rozpuszczalników, farb, olejów i jakichkolwiek cieczy zawierających przetwory naftowe).

 

 

Nie odprowadzać odpadów kuchennych (tłuszczy roślinnych lub zwierzęcych) bezpośrednio na powierzchnię dachu. Mogą wpływać na rozkład membrany PVC.

 

Tłuszcze zwierzęce:

Należy skontaktować się z firmą Icopal, jeżeli jakiekolwiek substancje chemiczne mają styczność z membraną dachową. Niektóre chemikalia mogą powodować rozkład lub pęcznienie membrany.

 

Ścieżki komunikacyjne:

Jeżeli istnieje wymóg regularnego dostępu do dachu lub jeżeli znajdujące się na dachu urządzenia wymagają konserwacji co 30 dni lub częściej, należy przygotować na dachu ścieżki komunikacyjne. Po powierzchni dachu poza ścieżkami komunikacyjnymi należy poruszać się ostrożnie, szczególnie na membranach białych - lód lub szron mogą być na nich niewidoczne. Mokre membrany są śliskie.

 

Przebudowa dachu:

Należy skonsultować z firmą Icopal, czy proponowana przebudowa nie wpłynie na unieważnienie gwarancji. Prace musi wykonywać zaaprobowany wykonawca, który montował system dachowy. Nie dopuścić, by nie poinstruowane firmy wykonujące inne usługi mocowały na dachu jakiekolwiek elementy, przebijając wodoszczelną membranę. Dotyczy to szczególnie montażu anten, urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, bądź kabli telefonicznych.

 

Czyszczenie:

Odciski rąk, nóg, zabrudzenia wynikające z poruszania się po dachu, zanieczyszczenia przemysłowe i środowiskowe można usunąć z powierzchni membrany, używając najpierw środka czyszczącego do membran, a następnie spłukując czystą wodą. Aby maksymalnie zwiększyć współczynnik odbicia należy membrany białe czyścić raz na dwa lata.

 

Metalowe elementy obróbki dachu:

Dbać, by elementy konserwacyjne dachu, takie jak przeciwkołnierze, metalowe cokoły i kanały były przez cały czas uszczelnione i wodoszczelne.

 

Przecieki:

Przecieki należy natychmiast zgłaszać firmie Icopal. Należy podjąć próbę ustalenia, czy przeciek nastąpił przez membranę dachową, ścianę, cokół, świetlik, metalowy kanał lub elementy instalacji odwadniającej. Gwarancja nie obejmuje pogorszenia jakości lub usterek elementów budynku, prowadzących do powstania przecieków. Na przeciek wody wskazywać może miękka albo wypaczona izolacja lub obecność wody pod membraną. Gwarancja nie obejmuje fizycznych uszkodzeń membrany lub elementów obróbki blacharskiej. Właściciel budynku ponosi koszty badania przyczyn przecieku i naprawy, jeżeli okaże się, że wada nie jest objęta gwarancją wodoodporności.

 

Naprawy tymczasowe:

Do wykonywania napraw tymczasowych należy używać dobrej jakości szczeliwa. O takiej naprawie należy pisemnie powiadomić firmę Icopal.

 

Konserwacja urządzeń dachowych:

Jeżeli konieczne jest prowadzenie prac konserwacyjnych urządzeń znajdujących się na dachu (na przykład grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych), należy poinstruować pracowników, by korzystali ze ścieżek komunikacyjnych i uważali, by nie przebić narzędziami lub sprzętem membrany dachowej.

 

Konserwacja urządzeń dachowych:

Do naprawy lub montażu membrany NIE UŻYWAĆ USZCZELNIACZY DEKARSKICH. Uszczelniacz dekarski zawiera produkty naftowe, które mogą powodować rozkład membrany.

 

  Kontakt

  +48 601 725 479  

  Piotr Maciagowski 

  Menedżer Produktu.

  Piotr Maciągowski
  plpma@icopal.com

  Informacja o Produkcie

  Folder

  Instrukcja Montazu Monarplan

  Ta strona korzysta z plików cookie. Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.
  Membrany Syntetyczne PVC - Icopal